Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 241 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 241 of 266
Bygelinställningar
Byglarnas placering visas nedan.
Kabelskydd (tillval)
Sätta fast kabelskyddet
1.
Se till att alla kablar från externa enheter dras genom hålet i kabelskyddet.
2.
Anslut alla enhetskablar till kontakterna på datorns baksida.
3.
Håll i kabelskyddets nedre del och rikta in de fyra flikarna med de fyra hålen på datorns bakpanel.
4.
För in flikarna i hålen och skjut stycket mot diagnostiklamporna (se bilden) tills kabelskyddet sitter säkert på plats.
1
fläktkontakt (FAN_FRONT)
8
batteri
2
kontakt för inbyggd högtalare (INT_SPKR)
9
bygel för nollställning av CMOS (RTCRST)
3
moderkortshögtalare (BEEP)
10
lösenordsbygel (PSWD)
4
kontakt för kanal B minne (DIMM_2)
11
strömkontakt för hårddisk (SATA_PWR)
5
kontakt för kanal A minne (DIMM_1)
12
fläktkontakt (FAN_REAR)
6
kontakt för SATA
-datakabel (SATA0)
13
kontakt för intrångsbrytare (INTRUDER)
7
strömindikator för viloläge (AUX_LED)
14
mikroprocessorns kylfläns
Superliten dator
Bygel
Inställning
Beskrivning
PSWD
(standard)
Lösenordsfunktionerna är aktiverade.
Lösenordsfunktionerna är avstängda.
RTCRST
(standard)
Realtidsklockan har inte återställts.
Realtidsklockan håller på att återställas (tillfälligt byglad).
med bygel
utan bygel
Sample
This manual is suitable for devices