Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 240 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 240 of 266
När du ansluter två bildskärmar, identifieras denna anslutning automatiskt av drivrutinen och funktionen för flera bildskärmar aktiveras.
Inuti datorn
Komponenter på moderkortet
VARNING!
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
VARNING!
Undvik elstöt genom att alltid koppla bort datorn från nätadaptern innan du tar av datorkåpan.
ANMÄRKNING:
För att förhindra skador på komponenterna i datorn bör du jorda dig på något sätt innan du rör vid elektroniken i datorn. Du jordar dig
enklast genom att vidröra en omålad metallyta på datorns chassi.
1
kylfläns
4
hårddisk
2
högtalare (tillval)
5
säkerhetskabeluttag
3
minnesmoduler (2)
6
chassiintrångsbrytare
Sample
This manual is suitable for devices