Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 24 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 24 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Rengöra datorn
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Dator, tangentbord och bildskärm
l
Använd en dammsugare med en borsttillsats och avlägsna försiktigt damm från facken och hålen på datorn, samt mellan tangentbordets tangenter.
l
Rengör bildskärmen med en mjuk, ren trasa som fuktats lätt med vatten. Om möjligt bör du använda speciella rengöringsdukar för bildskärmar och
rengöringsmedel som är anpassade för bländskyddet och inte skadar det.
l
Torka av tangentbordet, datorn och plastdelarna på bildskärmen med en mjuk trasa som fuktats med en blandning av tre delar vatten och en del
diskmedel.
Använd inte en genomblöt rengöringsduk och låt inte vatten droppa in i datorn eller tangentbordet.
Mus
Om markören rör sig onormalt eller ryckigt på skärmen rengör du musen. Så här rengör du en vanlig mus (inte optisk):
1.
Vrid den ring som håller kulan på plats på undersidan av musen moturs och ta ut kulan.
2.
Torka av kulan med en ren, luddfri duk.
3.
Blås försiktigt ur det utrymme där kulan finns för att avlägsna damm och annat skräp.
4.
Om hjulen inuti kulhålet är smutsiga rengör du dem med en bomullstrasa som fuktats lätt med isopropylalkohol.
5.
Centrera hjulen i kanalerna om de inte ligger rätt. Se till att det inte fastnar ludd på hjulen.
6.
Sätt tillbaka kulan och och ringen som håller den på plats och vrid ringen medurs tills den klickar på plats.
Diskettenhet
Rengör diskettenheten med en rengöringssats (som finns att köpa i datoraffärer). Sådana satser innehåller förbehandlade disketter som tar bort smuts som
samlas vid normal användning.
Cd- och dvd-skivor
Rengör skivan om problem uppstår, till exempel att cd
- eller dvd-skivan hoppar.
1.
Håll i skivans ytterkanter. Du kan också hålla längst inne vid mitthålet.
2.
Torka försiktigt av skivan (sidan utan etikett) med en mjuk och luddfri trasa, i raka rörelser från mitten och utåt.
Om viss smuts är svår att få bort kan du prova att använda lite vatten eller en lösning med vatten och mild tvål. Du kan också använda någon av de
rengöringsprodukter för skivor som finns i handeln och som ger ett visst skydd mot damm, fingeravtryck och repor. Rengöringsprodukter avsedda för cd
-
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsanvisningarna i
produktinformationsguiden
.
VARNING!
Koppla alltid ur datorn från eluttaget innan du gör ren den. Rengör datorn med en mjuk trasa fuktad i vatten. Använd inte
rengöringsmedel i form av vätska eller sprej, som kan innehålla brandfarliga ämnen.
ANMÄRKNING:
Torka inte bildskärmen med tvållösning eller något medel som innehåller alkohol. Om du gör det kan bländskyddet skadas.
ANMÄRKNING:
Rengör inte läs
-
och skrivhuvudena med en trasa. Huvudena kan hamna ur läge, vilket gör att enheten inte fungerar.
ANMÄRKNING:
Använd alltid tryckluft när du rengör linsen i cd/dvd
-
spelaren och följ alla anvisningar om hur tryckluften används. Rör aldrig enhetens
lins.
ANMÄRKNING:
Undvik skador på skivans yta genom att inte torka i cirklar på skivan.
Sample
This manual is suitable for devices