Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 239 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 239 of 266
Ansluta en VGA-
bildskärm
Om du har en VGA-
bildskärm, sätter du adapterkabeln i den vita DVI
-
bildskärmskontakten och ansluter bildskärmskabeln till adaptern.
Ansluta två bildskärmar
Använd kabeladaptern för att ansluta en VGA
-
bildskärm och en DVI
-
bildskärm till DVI
-
I kontakten på bakpanelen.
3
nätverkskort
Du ansluter datorn till en nätverks
-
eller bredbandsenhet genom att ansluta ena änden av nätverkskabeln till antingen
nätverksjacket eller bredbandsenheten. Anslut den andra änden av nätverkskabeln till nätverkskortets kontakt på datorns
baksida. När nätverkskabeln klickar till sitter den i ordentligt.
OBS!
Anslut inte telefonkabeln till nätverksuttaget.
På datorer som har ett nätverkskontaktkort använder du kontakten på kortet.
Vi rekommenderar att du använder kategori 5
-
sladdar och kontakter för nätverket. Om du måste använda kategori 3
-sladdar
bör du sänka nätverkshastigheten till 10 Mbit/s för att det ska fungera tillfredsställande.
4
indikator för
nätverksaktivitet
Den gula indikatorn blinkar när datorn skickar eller tar emot nätverksdata. Om trafiken är hög kan det se ut som om indikatorn
lyser oavbrutet.
5
linjeutgång
Anslut förstärkta högtalare till den gröna linjeutgången.
6
linjeingång
Du kan koppla en in-/uppspelningsenhet, t.ex. en kassettbandspelare, cd-
spelare eller videobandspelare till den blå
linjeingången.
7
USB-portar (5)
Anslut USB-
enheter som t.ex. en mus, tangentbord, minnesnyckel, skrivare, styrspak och datorhögtalare till någon av USB
-
portarna.
8
seriell port
Anslut en seriell enhet, t ex en handdator, till den seriella porten.
9
bildskärmskontakt
Om du har en DVI-
kompatibel bildskärm, sätter du kabeln från bildskärmen i den vita kontakten på bakpanelen.
Om du har en VGA-
bildskärm, se ”
Ansluta en VGA
-
bildskärm
.
10
nätkontakt
Anslut nätadaptern.
11
diagnostiklampor
Avsnittet
Diagnostiklampor
innehåller en beskrivning av olika indikatorlägen, som du kan använda för att felsöka problem med
datorn.
1
adapterkabel
1
kabeladapter
Sample
This manual is suitable for devices