Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 238 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 238 of 266
Sidan
Baksida
Kontakter på baksidan
1
luftintag
Via luftintagen som finns på vardera sidan av datorn kan luft cirkulera genom datorn. Blockera inte dessa luftintag för kylning. Ventilationen blir
då inkorrekt.
1
diagnostiklampor
Avsnittet
Diagnostiklampor
innehåller en beskrivning av olika indikatorlägen, som du kan använda för att felsöka problem med
datorn.
2
spärrvred för
datorkåpan
Vrid vredet medurs om du vill ta bort kåpan.
3
kontakter på
bakpanelen
Datorns kontakter.
4
strömkontakt
Anslut nätadaptern.
5
luftintag
Via luftintagen kan luften cirkulera genom datorn. Blockera inte dessa luftintag för kylning. Ventilationen blir då inkorrekt.
1
parallellport
Anslut en parallellenhet, t.ex. en skrivare, till parallellporten. Om du har en USB-skrivare ansluter du den till en USB-port.
2
länkintegritetslampa
l
Grön —
Anslutningen mellan datorn och ett 10 Mbit/s-
nätverk är god.
l
Orange
Anslutningen mellan datorn och ett 100 Mbit/s-
nätverk är god.
l
Gul
Anslutningen mellan datorn och ett 1000 Mbit/s-
nätverk (1 Gbit/s) är god.
l
Av
Datorn har ingen fysisk kontakt med nätverket eller så är nätverksstyrenheten inaktiverat i
systeminställningsprogrammet.
Sample
This manual is suitable for devices