Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 237 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 237 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Superliten dator (ultra small form factor)
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Om superliten dator (ultra small form factor)
Inuti datorn
Ansluta nätadaptern
Märke
Om superliten dator (ultra small form factor)
Framsida
ANMÄRKNING:
När sätter datorn på plats, se till att alla kablar dras bakåt och bort från din arbetsyta så att man inte oavsiktligt kan dra i, trassla ihop
eller trampa på dem.
ANMÄRKNING:
När du sätter datorn på plats, se till att det finns minst 6 cm framför och bakom datorn så att luften kan cirkulera fritt.
ANMÄRKNING:
Blockera inte luftintagen för kylning. Ventilationen blir då inkorrekt.
ANMÄRKNING:
Sätt inte bildskärmen på datorn. Använd ett bildskärmsstativ.
OBS!
Använd det extra väggmonteringsfästet om du vill hänga upp datorn under ett skrivbord eller på en vägg.,
Kontakta Dell
om du vill beställa det här
fästet.
1
USB-portar (2)
Anslut USB-
enheter som t.ex. en mus, tangentbord, minnesnyckel, skrivare, styrspak och datorhögtalare till någon av USB
-
portarna.
2
Hörlurskontakt
Anslut hörlurar till den här kontakten.
3
mikrofonkontakt
Anslut en mikrofon till den här kontakten.
4
strömlampa
Strömindikatorn tänds och blinkar eller lyser för att ange olika status:
l
Avstängd —
Datorn är avstängd.
l
Fast grönt sken —
Datorn fungerar normalt.
l
Blinkande grönt sken —
Datorn är i energisparläge.
l
Blinkande eller fast gult sken
Se
Problem med strömförsörjning
.
Om du vill avbryta energisparläget trycker du på strömbrytaren eller använder tangentbordet eller musen om de har angetts vara
uppvakningsenheter i Enhetshanteraren i Windows. Mer information om vilolägen och hur du går ur ett energisparläge finns i
Strömhantering
.
Avsnittet
Diagnostiklampor
innehåller en beskrivning av olika indikatorlägen, som du kan använda för att felsöka problem med
datorn.
5
strömbrytare
Tryck på den här knappen för att sätta igång datorn.
ANMÄRKNING:
På grund av risken att förlora data bör du inte använda strömbrytaren för att stänga av datorn. Använd istället
avstängningsfunktionen i Microsoft®
Windows
®
.
6
luftintag
Via luftintagen kan luften cirkulera genom datorn. Blockera inte dessa luftintag för kylning. Ventilationen blir då inkorrekt.
7
modulfack
Installera en D-modul cd/dvd-
enhet, extra hårddisk eller diskettenhet i modulfacket.
8
Åtkomstindikator för
hårddisk
Hårddiskens åtkomstindikator lyser när datorn läser data från eller skriver data till hårddisken. Den kan också lysa när enheter
som t.ex. cd-
spelaren är igång.
9
luftintag
Via luftintagen kan luften cirkulera genom datorn. Blockera inte dessa luftintag för kylning. Ventilationen blir då inkorrekt.
Sample
This manual is suitable for devices