Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 234 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 234 of 266
5.
Dubbelklicka på en enhet markerad med ett utropstecken för att visa fönstret
Egenskaper
.
I statusfältet
Enhet
i fönstret
Egenskaper
rapporteras de enheter som måste konfigureras om.
6.
Konfigurera om enheterna eller ta bort dem från
Enhetshanteraren
. Läs i dokumentationen som medföljde enheten om hur du konfigurerar enheten.
Så här åtgärdar du inkompatibilitetsproblem med Felsökaren för maskinvara i Windows XP:
1.
Klicka på
Start
och sedan på
Hjälp och support
.
2.
Skriv
felsökare för maskinvara
i fältet
Sök
och klicka sedan på pilen när du vill starta sökningen.
3.
Klicka på
Felsökaren för maskinvara
i listan
Sökresultat
.
4.
I listan
Felsökare för maskinvara
klickar du på
Jag måste lösa en maskinvarukonflikt i datorn
och sedan på
Nästa
.
Tillbaka till innehållssidan
Sample
This manual is suitable for devices