Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 232 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 232 of 266
Hard-
disk drive failure
Se
Problem med diskenheter
.
Insert bootable media —
Sätt in en startbar diskett eller cd
-skiva.
Invalid configuration information -
please run SETUP program
Starta systeminställningsprogrammet
och ändra de felaktiga inställningarna.
Keyboard failure
Se
Problem med tangentbord
.
Memory address line failure at
address
, read
value
expecting
value
Se
Problem med låsningar och programvara
.
Memory allocation error
1.
Stäng av datorn, vänta 30 sekunder och starta sedan om den.
2.
Försök att starta programmet igen.
3.
Om felmeddelandet visas igen läser du dokumentationen för programmet för att få fler felsökningstips.
Memory data line failure at
address
, read
value
expecting
value
Memory double word logic failure at
address
, read
value
expecting
value
Memory odd/even logic failure at
address
, read
value
expecting
value
Memory write/read failure at
address
, read
value
expecting
value
Memory size in CMOS invalid
Se
Problem med låsningar och programvara
.
No boot device available
l
Om diskettenheten är konfigurerad som startenhet kontrollerar du att det sitter en startdiskett i enheten.
l
Om hårddisken är konfigurerad som startenhet kontrollerar du att kablarna är ordentligt anslutna och att enheten är korrekt installerad och
partitionerad som startenhet.
l
Starta systeminställningsprogrammet
och kontrollera att startordningen är korrekt.
No boot sector on hard-disk drive
Starta systeminställningsprogrammet
och kontrollera att hårddiskinställningarna är rätta.
No timer tick interrupt
Kör
Dell Diagnostics
.
Non-
system disk or disk error
Sätt in en startdiskett istället för den som sitter i enheten, eller ta ut disketten från enhet A och starta om datorn.
Not a boot diskette —
Sätt in en startdiskett och starta om datorn.
Not enough memory or resources. Close some programs and try again
Stäng alla fönster och öppna sedan det program som du vill använda. I en del
fall kanske du måste starta om datorn för att återställa minnesresurserna. I så fall provar du med att starta det program som du vill använda först.
Operating system not found
Kontakta Dell
.
Plug and Play Configuration Error
1.
Stäng av datorn, koppla loss den från eluttaget och ta sedan ur alla utom ett kort.
2.
Anslut datorn och starta om den.
3.
Om meddelandet visas igen kan det installerade kortet vara felaktigt. Om meddelandet inte visas igen stänger du av datorn och sätter i något av de
andra korten.
4.
Upprepa den här processen tills du identifierar vilket kort som inte fungerar.
Sample
This manual is suitable for devices