Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 231 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 231 of 266
Felmeddelanden
Fyll i
diagnostikkontrollistan
allt eftersom du utför följande steg.
Om meddelandet (eller något liknande meddelande) inte finns med i listan kan du läsa i dokumentationen för operativsystemet eller det program som var
igång då meddelandet visades.
4-4-3
Fel vid test av flyttalsprocessor
4-4-4
Fel vid bufferttest
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
A filename cannot contain any of the following characters: \ / : * ? " < > |
Använd inte något av dessa tecken i filnamn.
A required .DLL file was not found
Det program du försöker starta saknar en nödvändig fil. Så här tar du bort programmet och installerar om det:
1.
Klicka på
Start
,
Kontrollpanelen
och sedan på
Lägg till eller ta bort program
.
2.
Markera det program som du vill ta bort.
3.
Klicka på ikonen
Ändra eller ta bort program
.
4.
Information om installationen finns i programdokumentationen.
Alert! Previous attempts at booting this system have failed at checkpoint [
nnnn
]. For help in resolving this problem, please note this checkpoint and
contact Dell Technical Support
Kontakta Dells
tekniska support och uppge kontrollpunkten (
nnnn
) som hindrar datorn från att starta.
Attachment failed to respond —
Se
Problem med diskenheter
.
Bad command or file name —
Kontrollera att du har stavat rätt, använd blanksteg där så krävs och använd rätt sökväg.
Bad error-
correction code (ECC) on disk read
Se
Problem med diskenheter
.
Controller has failed
Se
Problem med diskenheter
.
Data error
Se
Problem med diskenheter
.
Decreasing available memory
Se
Problem med låsningar och programvara
.
Diskette drive 0 seek failure
Se
Problem med diskenheter
.
Diskette read failure
Se
Problem med diskenheter
.
Diskette subsystem reset failed
Kör
Dell Diagnostics
.
Diskette write protected
Flytta den lilla spärren i ena hörnet av disketten till den öppna positionen för att ta bort diskettens skrivskydd.
Drive not ready
Sätt in en diskett i enheten.
Gate A20 failure
Se
Problem med låsningar och programvara
.
Hard-
disk configuration error
Hard-
disk controller failure
Hard-
disk drive failure
Sample
This manual is suitable for devices