Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 230 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 230 of 266
Pipkoder
Datorn kan avge ett antal signaler (pip) under starten om bildskärmen inte kan visa fel eller problem. Signalerna, som kallas pipkoder, varnar om ett problem.
En ljudserie (kod 1-3-
1) består av ett pip, en serie med tre pip och sedan ett pip till. Detta visar att det är problem med minnet i datorn.
Om datorn ger ifrån sig signaler när den startas:
1.
Anteckna pipkoden på
diagnostikkontrollistan
.
2.
Kör
Dell Diagnostics
om du behöver identifiera ett allvarligare fel.
3.
Kontakta Dell
om du behöver hjälp.
l
Sätt i fungerande minnen av samma typ i datorn, om du har några.
l
Kontakta Dell
om problemet kvarstår.
Minnesmodulerna upptäcks, men det har
uppstått ett konfigurations
- eller
kompatibilitetsfel.
l
Kontrollera att det inte finns några
särskilda placeringskrav för
minnesmoduler/minneskontakter
.
l
Kontrollera att minnesmodulerna som du installerar är kompatibla med datorn.
l
Kontakta Dell
om problemet kvarstår.
Ett annat fel har uppstått.
Detta mönster visas även under
systeminställning
och behöver inte påvisa ett
problem.
l
Kontrollera att kablarna från hårddisken, cd
- och dvd-
spelaren sitter i ordentligt på
moderkortet.
l
Kontrollera meddelandet på skärmen.
l
Kontakta Dell
om problemet kvarstår.
När datorns självtest (POST) är klart lyser
alla fyra diagnostiklamporna med grönt sken
en kort stund innan de slocknar för att
indikera normalt drifttillstånd.
Ingen.
Kod
Orsak
1-1-2
Registerfel i processorn
1-1-3
Fel vid läsning från/skrivning till NVRAM
1-1-4
Felaktig kontrollsumma för ROM
-BIOS
1-2-1
Fel på den programmerbara timern
1-2-2
DMA-initieringsfel
1-2-3
Läs
-
eller skrivfel på DMA
-sidregister
1-3
Fel vid test av videominne
1-3-1 till 2-4-4
Minnena identifieras eller används inte korrekt
3-1-1
Slav-DMA-registerfel
3-1-2
Huvud-DMA-registerfel
3-1-3
Huvudavbrottsmaskregisterfel
3-1-4
Slavavbrottsmaskregisterfel
3-2-2
Laddning av avbrottsvektor misslyckades
3-2-4
Fel vid test av tangentbordets styrenhet
3-3-1
Ingen ström till NVRAM
3-3-2
Ogiltig konfiguration av NVRAM
3-3-4
Fel vid test av videominne
3-4-1
Fel vid initiering av bildskärmen
3-4-2
Fel vid omritning av skärmbild
3-4-3
Fel vid sökning efter video
-ROM
4-2-1
Inga signaler från timern
4-2-2
Fel vid avstängning
4-2-3
Fel på port A20
4-2-4
Oväntat avbrott i skyddsläge
4-3-1
Minnesfel ovanför adress 0FFFFh
4-3-3
Fel på timerkretsräknare 2
4-3-4
Klockan har stannat
4-4-1
Fel vid test av seriell eller parallell port
4-4-2
Det gick inte att dekomprimera koden till skuggat minne
Sample
This manual is suitable for devices