Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 23 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 23 of 266
Byta ut chassiintrångsbrytaren
1.
Skjut försiktigt in chassiintrångsbrytaren i spalten och koppla sladden till moderkortet.
2.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
3.
Montera stativet (om du använder det).
Återställa chassiintrångsdetektorn
1.
Starta (eller starta om) datorn.
2.
Tryck på <F2> så fort den blå DELL™
-logotypen visas.
Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas, fortsätter du att vänta tills skrivbordet i Microsoft®
Windows
® visas. Stäng sedan av
datorn och försök igen.
3.
Välj alternativet
Chassis Intrusion
(chassiintrång) och tryck sedan på vänster
-
och högerpilarna för att välja
Reset
(återställ). Ändra inställningen till
On
(aktiverat),
On-Silent
(aktiverat-tyst) eller
Disabled
(inaktiverat).
4.
Starta om datorn genom att trycka på <Alt><B> så att de nya inställningarna börjar gälla.
Tillbaka till innehållssidan
OBS!
Standardinställningen är
On-Silent
.
Sample
This manual is suitable for devices