Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 228 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 228 of 266
6.
Tryck på
1
för att öppna menyn på cd
-skivan
Drivers and Utilities
.
7.
Skriv
2
för att starta Dell Diagnostics.
8.
Välj
Run the 32 Bit Dell Diagnostics
(kör 32
-
bitars Dell Diagnostics) i den numrerade listan. Tänk på att välja rätt version för den dator som du
använder om det visas flera versioner.
9.
När
huvudmenyn
för Dell Diagnostics visas
väljer du det test som du vill köra
.
Huvudmenyn i Dell Diagnostics
1.
När Dell Diagnostics lästs in och skärmen med
huvudmenyn
visas klickar du på knappen för det alternativ som du vill använda.
2.
Om du stöter på ett problem under ett test visas ett meddelande med en felkod och en beskrivning av problemet. Skriv ned felkoden och
problembeskrivningen och följ sedan instruktionerna på skärmen.
Om du inte kan åtgärda felet
kontaktar du Dell
.
3.
Om du kör ett test med alternativen
Custom Test
eller
Symptom Tree
får du mer information när du klickar på någon av flikarna som beskrivs i tabellen
nedan.
4.
När testerna är slutförda tar du ut cd
-
skivan om du kört Dell Diagnostics från cd
-skivan
Drivers and Utilities.
5.
Återgå till
huvudmenyn
genom att stänga testskärmen. Om du vill avsluta Dell Diagnostics och starta om datorn stänger du skärmen med
huvudmenyn
.
Systemindikatorer
Strömbrytarindikatorn och hårddiskindikatorn kan visa på att det finns ett fel på datorn.
Alternativ
Funktion
Express Test
Utför ett snabbtest av enheter. Testet tar vanligtvis 10 till 20 minuter och kräver inte att användaren gör något. Kör
Express Test
först så
ökar chanserna att hitta problemet snabbt.
Extended
Test
Utför ett utökat test av enheterna. Det här testet tar vanligtvis en timme eller mer, och användaren måste svara på frågor då och då.
Custom Test
Testar en viss enhet. Du kan anpassa de tester som du vill köra.
Symptom
Tree
Här visas de vanligaste problemsymptomen och här kan du välja ett test utifrån symptomen som datorn uppvisar.
OBS!
Servicenumret för datorn visas överst i varje testskärm. När du kontaktar Dell frågar supportpersonalen efter ditt servicenummer. Serienumret för
din dator finns under alternativet
System Info
i
systeminställningsprogrammet
.
Flik
Funktion
Results
Visar testresultatet och eventuella feltillstånd som har påträffats.
Errors
Visar feltillstånd som har påträffats, felkoder och problembeskrivningar.
Help
Beskriver testet och kan innehålla information om eventuella testkrav.
Configuration
Visar maskinvarukonfigurationen för den valda enheten.
Dell Diagnostics hämtar konfigurationsinformation för alla enheter från systeminställningsprogrammet, minnet och olika interna test och visar
sedan informationen i enhetslistan till vänster på skärmen. Enhetslistan kanske inte innehåller namnen på alla komponenter som är
installerade på datorn eller alla enheter som är anslutna till datorn.
Parameters
Med dessa kan du anpassa testet genom att ändra inställningarna.
Strömindikator
Problembeskrivning
Lösningsförslag
Fast grönt sken
Strömmen är på och datorn fungerar normalt. På
bordsdatorn indikerar ett fast grönt sken
nätverksanslutning.
Inga åtgärder behövs.
Blinkande grönt sken
Datorn befinner sig i ett energisparläge
(Microsoft
®
Windows
®
XP).
Tryck på strömbrytaren, flytta musen eller tryck på en tangent för
att
”väcka”
datorn.
Blinkar grönt flera gånger och stängs
sedan av
Ett konfigurationsfel har uppstått.
Kontrollera
diagnostiklamporna
för att se om det specifika
problemet identifieras.
Sample
This manual is suitable for devices