Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 225 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 225 of 266
Lösa program
- och maskinvaruinkompatibilitet
Om en enhet antingen inte kan identifieras när systeminställningsprogrammet körs i operativsystemet, eller identifieras men konfigureras felaktigt, kan du
använda Enhetshanteraren eller Felsökaren för maskinvara för att åtgärda inkompatibiliteten.
Microsoft
®
Windows
®
XP
Så här löser du kompatibilitetsproblem med Enhetshanteraren:
1.
Klicka på
Start
och sedan på
Kontrollpanelen
.
2.
Klicka på
Prestanda och underhåll
och sedan på
System
.
3.
Klicka på fliken
Maskinvara
och sedan på
Enhetshanteraren
.
4.
Använd listan
Enhetshanteraren
för att söka efter enheter som är felaktigt konfigurerade.
Felaktigt installerade enheter anges av ett gult uttropstecken (
!
) eller ett rött
X
om enheten har inaktiverats.
Read fault
Requested sector not found —
Reset failed
Se
Problem med diskenheter
.
Sector not found —
l
Kör Windows
-
verktyget för felkontroll och kontrollera diskettens eller hårddiskens filstruktur. Anvisningar finns i Windows
Hjälp
.
l
Om ett stort antal sektorer är skadade bör du säkerhetskopiera informationen (om det går) och sedan formatera om disketten eller hårddisken.
Seek error
Se
Problem med diskenheter
.
Shutdown failure
Kör
Dell Diagnostics
.
Time-of-
day clock stopped
Time-of-day not set-
please run the System Setup program
Starta systeminstallationsprogrammet
och rätta till datum eller tid. Om problemet inte åtgärdas
byter du ut batteriet
.
Timer chip counter 2 failed
Kör
Dell Diagnostics
.
Unexpected interrupt in protected mode
Kör
Dell Diagnostics
.
WARNING: Dell's Disk Monitoring System has detected that drive [0/1] on the [primary/secondary] EIDE controller is operating outside of normal
specifications. It is advisable to immediately back up your data and replace your hard drive by calling your support desk or Dell
Hårddisken fungerar inte som den ska. Dina data bör omedelbart säkerhetskopieras och hårdisken bytas ut. Kontakta Dell för hjälp. Om du inte har tillgång
till någon hårddisk att byta med och detta inte är den enda startdisken
öppnar du systeminställningsprogrammet
och ändrar inställningen för den aktuella
enheten till
None
. Ta sedan bort enheten från datorn.
Write fault
Write fault on selected drive
Se
Problem med diskenheter
.
<
enhetsbokstav
>:\ is not accessible. The device is not ready
Det gick inte att läsa från den aktuella enhetens medium. Beroende på mediumtyp
sätter du i en diskett, CD eller ZIP
-
disk i enheten och försöker igen.
Sample
This manual is suitable for devices