Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 219 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 219 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Felsökningsverktyg
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Dell Diagnostics
Systemindikatorer
Diagnostiklampor
Pipkoder
Felmeddelanden
Lösa program
-
och maskinvaruinkompatibilitet
Dell Diagnostics
När ska man använda Dell Diagnostics?
Om du har problem med datorn utför du kontrollerna i det här avsnittet och kör Dell Diagnostics innan du
kontaktar Dell
för att få hjälp.
Skriv gärna ut instruktionerna innan du börjar.
Öppna systeminställningsprogrammet
, granska datorns konfiguration och kontrollera att enheten du vill testa visas i systeminställningsprogrammet och är
aktiv.
Starta Dell Diagnostics från
hårddisken
eller från cd
-skivan
Drivers and Utilities
CD (en extra cd-
skiva som även kallas ResourceCD).
Starta Dell Diagnostics från hårddisken
1.
Starta (eller starta om) datorn.
2.
När DELL™
-
logotypen visas trycker du direkt på <F12>.
Om du väntar för länge och operativsystemets logotyp visas, fortsätter du att vänta tills skrivbordet i Microsoft®
Windows
® visas. Stäng sedan av
datorn och försök igen.
3.
När startenhetslistan visas markerar du
Boot to Utility Partition
(starta från funktionspartition) och trycker på <Retur>.
4.
När
huvudmenyn
för Dell Diagnostics visas väljer du det test som du vill köra.
Starta Dell Diagnostics från cd
-skivan Drivers and Utilities CD (tillval)
1.
Sätt in cd
-skivan
Drivers and Utilities
CD (tillval).
2.
Stäng av och starta om datorn.
När DELL
-
logotypen visas trycker du direkt på <F12>.
Om du väntar för länge och Windows
-
logotypen visas, fortsätter du att vänta tills skrivbordet i Windows visas. Stäng sedan av datorn och försök igen.
3.
När listan med startenheter visas markerar du
IDE CD-ROM Device
och trycker på <Retur>.
4.
Välj alternativet
IDE CD-ROM Device
på menyn över cd
-start.
5.
Välj alternativet
Boot from CD-ROM
(starta från cd
-skivan) i den meny som visas.
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
ANMÄRKNING:
Dell Diagnostics fungerar bara på datorer från Dell™.
OBS!
Om du får ett meddelande om att diagnostikpartitionen inte hittades kör du Dell Diagnostics från den extra cd
-skivan
Drivers and Utilities
.
OBS!
Nästföljande steg ändrar bara startsekvensen för den här starten. Nästa gång startas datorn enligt systeminställningarna.
Sample
This manual is suitable for devices