Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 218 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 218 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
En fullständig lista över förkortningar och akronymer finns i
Ordlistan
.
Om du har köpt en Dell™ n Series
-
dator gäller inte den information i detta dokument som rör operativsystemet Microsoft
®
Windows
®
.
Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras.
©2005 Dell Inc. Med ensamrätt.
All reproduktion utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är
strängt förbjuden.
Varumärken som återfinns i denna text:
Dell
,
DELL
-logotypen,
OptiPlex
,
Inspiron
,
Dimension
,
Latitude
,
Dell Precision
,
DellNet
,
TravelLite
,
Dell OpenManage, PowerVault, Axim
,
PowerEdge
,
PowerConnect
och
PowerApp
är varumärken som tillhör Dell Inc.;
Intel
,
Pentium
och
Celeron
är registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation
; Microsoft, MS-DOS
och
Windows
är
registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation;
IBM
är ett registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation;
Bluetooth
är ett varumärke
som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Dell Inc. under licens.
ENERGY STAR
är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. Som ENERGY
STAR-partner har Dell Inc. fastslagit att produkten uppfyller kraven enligt ENERGY STAR-
riktlinjerna för effektivt energiutnyttjande.
Övriga varumärken i dokumentet kan användas för att hänvisa till dem som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt ägarintresse av andra
varumärken än sina egna.
Modeller: DCTR, DCNE, DCSM och DCCY
Oktober 2005 N8071 Rev. A01
Tillbaka till innehållssidan
OBS!
Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få ut mesta möjliga av datorn.
ANMÄRKNING:
Här visas information om potentiell skada på maskinvaran eller dataförlust, samt hur du undviker detta.
VARNING:
En varning signalerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.
Sample
This manual is suitable for devices