Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 214 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 214 of 266
Inget ljud i hörlurarna
Problem med grafik och bildskärm
Fyll i
diagnostikkontrolllistan
allt eftersom du utför följande steg.
Om bildskärmen är tom
6.
Markera rutan
Aktivera digitalt CD-
ljud för denna CD
-ROM-enhet
.
Avlägsna möjliga störningskällor
Kontrollera möjliga störningskällor genom att stänga av fläktar, lysrör eller halogenlampor i närheten.
Kör diagnostiktestet för högtalare
Installera om ljuddrivrutinen
Kontrollera enhetens inställningar
Starta systeminställningsprogrammet
och kontollera att alternativet
Audio Controller
(ljudstyrenhet)
har värdet
On
(på). Avsluta systeminställningsprogrammet och starta om datorn.
Starta systeminställningsprogrammet
Kör Dell Diagnostics
Kontrollera om det finns program
-
eller maskinvarukonflikter
Kontrollera att hörlurarna är anslutna
Kontrollera att kontakten till hörlurarna är ordentligt ansluten i uttaget.
Inaktivera digitalt läge
Hörlurarna fungerar inte när CD
-
enheten används i digitalt läge.
1.
Klicka på
Start
,
Kontrollpanelen
och sedan på
Ljud, tal och ljudenheter.
2.
Klicka på
Ljud och ljudenheter
.
3.
Klicka på fliken
Maskinvara
.
4.
Dubbelklicka på namnet på CD
-enheten.
5.
Klicka på fliken
Egenskaper
.
6.
Avmarkera rutan
Aktivera digitalt CD-
ljud för denna CD
-ROM-enhet
.
Ställ in volymen i Windows
Klicka eller dubbelklicka på högtalarikonen i skärmens nedre högra hörn. Kontrollera att volymen är
uppskruvad och att ljudet inte är avstängt.
VARNING1
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
OBS!
Läs dokumentationen för bildskärmen för att få felsökningsinformation.
Kontrollera att bildskärmskabeln är ansluten
l
Om du har köpt ett grafikkort ser du till att bildskärmen är ansluten till kortet.
l
Kontrollera att bildskärmen är ordentligt ansluten (se
snabbreferensguiden
som medföljde datorn).
l
Om du har en bildförlängningskabel och problemet försvinner när du tar bort den är det kabeln det är fel på.
l
Byt dator och bildskärmskablar för att avgöra om nätkabeln är skadad.
l
Kontrollera om det finns böjda eller brutna stift i kontakten. (De flesta kabelkontakter saknar en del stift, men det är helt normalt.)
Kontrollera strömindikatorn på bildskärmen —
Om strömindikatorn är släckt sätter du på bildskärmen genom att trycka in knappen. När
strömindikatorn lyser eller blinkar får bildskärmen ström. Om strömindikatorn blinkar trycker du på en tangent eller rör på musen.
Testa eluttaget —
Kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta något annat till det, exempelvis en lampa.
Testa bildskärmen
Anslut en bildskärm som du vet fungerar till datorn och testa med den. Om den nya bildskärmen fungerar är den
gamla skadad.
Kontrollera diagnostiklamporna
Sample
This manual is suitable for devices