Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 212 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 212 of 266
Problem med skrivare
Fyll i
diagnostikkontrollistan
allt eftersom du utför följande steg.
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
Om strömindikatorn lyser grönt och datorn inte svarar
Se
Diagnostiklampor
.
Om strömindikatorn blinkar grönt —
Datorn är i vänteläge. Tryck på någon av tangenterna på tangentbordet eller flytta musen för att
återgå till normalläge.
Om strömindikatorn är släckt
Datorn är avstängd eller strömmen går inte fram.
l
Sätt i nätkabeln igen i både nätkontakten på datorns baksida och eluttaget.
l
Om datorn är ansluten till en förgreningsdosa kontrollerar du att förgreningsdosan är ansluten till ett eluttag och att den inte är
avstängd. Ta bort alla eventuella strömskydd, förgreningsdosor och förlängningssladdar och prova om datorn startar.
l
Kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta något annat till det, exempelvis en lampa.
l
Kontrollera att huvudnätkabeln och frontpanelkabeln är ordentligt fastsatta i moderkortet.
Om strömindikatorn växlar mellan gult och grönt eller lyser gult
Någon enhet kan vara trasig eller felinstallerad.
l
Ta ur och sätt tillbaka minnesmodulerna
.
l
Ta bort och sätt sedan tillbaka alla kort.
l
Ta bort och sätt sedan tillbaka eventuellt grafikkort.
Om strömindikatorn blinkar gult —
Strömmen går fram till datorn, men ett internt strömförsörjningsproblem kan ha uppstått.
l
Kontrollera att spänningsomkopplaren är inställd för att motsvara den nätspänning som används där du bor (om tillämpligt).
l
Kontrollera att processorströmkabeln är ordentligt fastsatt i moderkortet.
Avlägsna störningskällor
Möjliga störningskällor är:
l
Förlängningssladdar för ström, tangentbord och mus
l
För många enheter på en förgreningsdosa
l
Flera förgreningsdosor anslutna till samma eluttag
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
OBS!
Om du behöver teknisk support för skrivaren ringer du till skrivartillverkaren.
Kontrollera dokumentationen till skrivaren
Följ inställnings
-
och felsökningsanvisningarna i dokumentationen till skrivaren.
Kontrollera att skrivaren är på
Kontrollera att skrivarkabeln är ansluten
l
Läs dokumentationen för skrivaren om du vill veta mer om detta.
l
Kontrollera att skrivarkablarna är korrekt anslutna till skrivaren och datorn.
Testa eluttaget —
Kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta något annat till det, exempelvis en lampa.
Kontrollera att Windows kan kommunicera med skrivaren
1.
Klicka på
Start
,
Kontrollpanelen
och
Skrivare och annan maskinvara
.
2.
Klicka på
Visa installerade skrivare eller faxskrivare
.
Om skrivaren visas högerklickar du på dess ikon.
3.
Klicka på
Egenskaper
och klicka sedan på fliken
Portar
. Om det är en parallellskrivare kontrollerar du att inställningen
Skriv ut till
följande port(ar):
har värdet
LPT1 (skrivarport)
. Om det är en USB
-
skrivare kontrollerar du att inställningen
Skriv ut till följande
port(ar):
har värdet
USB
.
Sample
This manual is suitable for devices