Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 211 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 211 of 266
Problem med mus
Problem med nätverk
Fyll i
diagnostikkontrollistan
allt eftersom du utför följande steg.
Problem med strömförsörjningen
Fyll i
diagnostikkontrollistan
allt eftersom du utför följande steg.
l
Ta ur och sätt tillbaka minnesmodulerna
så att datorn kommer åt dem.
l
Se till att du följer
riktlinjerna för installation av minne
.
l
Kör
Dell Diagnostics
.
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
Kontrollera muskabeln —
1.
Kontrollera att det inte finns några böjda eller brutna stift på kabelns kontakt och att själva kabeln inte är skadad. Räta ut böjda stift.
2.
Ta bort förlängningskablarna till musen, om de används, och anslut musen direkt till datorn.
3.
Stäng av datorn, anslut muskabeln igen enligt instruktionerna i
snabbreferensguiden
till datorn och starta sedan om datorn.
Starta om datorn
1.
Tryck på <Ctrl><Esc> samtidigt så att
Start
-menyn visas.
2.
Skriv
u
, markera
Avsluta
eller
Stäng av
med hjälp av piltangenterna och tryck på <Retur>.
3.
När datorn har stängts av sätter du muskabeln igen enligt anvisningarna i
snabbreferensguiden
för datorn.
4.
Starta datorn.
Testa musen —
Anslut en annan mus som du vet fungerar till datorn och testa med den. Om den nya musen fungerar är den gamla skadad.
Kontrollera musinställningarna —
1.
Klicka på
Start
,
Kontrollpanelen
och
Skrivare och annan maskinvara
.
2.
Klicka på
Mus
.
3.
Prova med att ändra inställningarna.
Om du använder en PS/2
-mus
1.
Starta systeminställningsprogrammet
och kontrollera att inställningen
Musport
har värdet
.
2.
Avsluta systeminställningarna och starta om datorn.
Installera om musdrivrutinen
Kör Dell Diagnostics
Kontrollera om det finns program
-
eller maskinvarukonflikter
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
Kontrollera kontakten på nätverkskabeln
Kontrollera att nätverkskabeln är ordentligt ansluten både på datorns baksida och till
nätverksjacket.
Kontrollera nätverksindikatorerna på datorns fram
-
eller baksida beroende på chassityp
Om inte indikatorn för anslutningshastighet
lyser sker ingen nätverkskommunikation. Sätt tillbaka nätverkskabeln.
Starta om datorn och försök att logga in i nätverket igen
Kontrollera nätverksinställningarna
Tala med nätverksadministratören eller den som installerade nätverket och kontrollera att
nätverksinställningarna är korrekta och att nätverket fungerar.
Kontrollera om det finns program
-
eller maskinvarukonflikter
Sample
This manual is suitable for devices