Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 210 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 210 of 266
Ett program slutar att svara
Ett program kraschar ofta
Skärmen blir helt blå
Andra programvaruproblem
Problem med minne
Fyll i
diagnostikkontrollistan
allt eftersom du utför följande steg.
Stäng av datorn
Om ingenting händer när du trycker på en tangent eller rör på musen håller du strömbrytaren intryckt i 8 till 10
sekunder, tills datorn stängs av. Starta sedan om datorn.
Avsluta programmet —
1.
Tryck på <Ctrl><Shift><Esc> samtidigt.
2.
Klicka på
Program
.
3.
Klicka på det program som inte längre svarar.
4.
Klicka på
Avsluta aktivitet
.
OBS!
Det finns oftast installationsanvisningar för programvaran i tillhörande dokumentation eller på medföljande diskett eller cd
-skiva.
Kontrollera dokumentationen till programmet —
Avinstallera och installera sedan om programmet, om det behövs.
Kontrollera att den ursprungligt installerade version av Windows XP är installerad i datorn
Stäng av datorn
Om ingenting händer när du trycker på en tangent eller rör på musen håller du strömbrytaren intryckt i 8 till 10
sekunder, tills datorn stängs av. Starta sedan om datorn.
Se efter i programdokumentationen eller kontakta återförsäljaren av programvaran
l
Se till att programmet är kompatibelt med det operativsystem som är installerat på datorn.
l
Se till att datorn uppfyller de minimikrav för maskinvara som krävs för att köra programmet. Dokumentationen för programmet
innehåller mer information.
l
Se till att programmet är rätt installerat och konfigurerat.
l
Kontrollera att drivrutinerna inte står i konflikt med andra program.
l
Avinstallera och installera om programmet om det behövs.
Säkerhetskopiera filerna omedelbart
Använd ett antivirusprogram för att kontrollera att det inte finns virus på hårddisken, disketterna eller cd
-skivorna
Spara och stäng alla öppna filer och program och stäng av datorn på
Start-menyn
Kör Dell Diagnostics
Om alla tester slutförs utan problem har problemet med ett program att göra.
OBS!
Datorn kan avge en serie ljudsignaler (pipkod) under uppstarten om fel och problem inte kan visas på bildskärmen. Denna serie av ljudsignaler
identifierar ett problem. Mer information finns i
Pipkoder
.
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
Om du får ett meddelande om att minnet inte räcker —
l
Spara och stäng alla öppna filer och avsluta alla öppna program som du inte använder för att se om detta löser problemet.
l
Dokumentationen för programmen anger minimikraven för minne. Eventuellt kan du
installera ytterligare minne
.
l
Ta ur och sätt tillbaka minnesmodulerna
så att datorn kommer åt dem.
l
Kör
Dell Diagnostics
.
Om andra problem med minnet uppstår —
Sample
This manual is suitable for devices