Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 21 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 21 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Chassiintrångsbrytare
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Ta bort chassiintrångsbrytaren
Byta ut chassiintrångsbrytaren
Återställa chassiintrångsdetektorn
Ta bort chassiintrångsbrytaren
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Koppla bort chassiintrångsbrytarens kabel från moderkortet.
Lägg märke till hur chassiintrångskabeln är dragen när du tar bort den från chassit. Krokar kan hålla kabeln på plats inuti chassit.
3.
Använd en spårskruvmejel och skjut försiktigt ut chassiintrångsbrytaren ur spalten och ta bort brytaren med tillhörande kabel från datorn.
Minitornsdator
Bordsdator
VARNING:
Innan du börjar bör du följa säkerhetsanvisningarna i
produktinformationsguiden
.
Sample
This manual is suitable for devices