Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 208 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 208 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Lösa problem
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Batteriproblem
Fyll i
diagnostikkontrollistan
innan du utför följande steg.
Problem med diskenheter
Fyll i
diagnostikkontrolllistan
allt eftersom du utför följande steg.
Problem med cd- och dvd-spelare
Problem att skriva till en cd/dvd-rw-enhet
Batteriproblem
Problem med diskenheter
Problem med tangentbord
Problem med låsningar och programvara
Problem med minne
Problem med mus
Problem med nätverk
Problem med strömförsörjningen
Problem med skrivare
Återställa standardinställningar
Problem med seriella och parallella enheter
Problem med ljud och högtalare
Problem med grafik och bildskärm
VARNING!
Det finns risk för att ett nytt batteri exploderar om det sätts i felaktigt. Byt endast ut batteriet mot ett av samma eller motsvarande typ
som rekommenderas av tillverkaren. Kassera förbrukade batterier i enlighet med tillverkarens anvisningar.
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
Byta ut batteriet
Om du upprepade gånger måste ställa om klockan och datumet när du slår på datorn, eller om fel klockslag eller datum
visas vid start, ska du
byta ut batteriet
. Om batteriet ändå inte fungerar som det ska
kontaktar du Dell
.
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
Testa enheten
l
Sätt i en annan diskett, cd
- eller dvd-
skiva för att utesluta möjligheten att den första är skadad.
l
Sätt i en startdiskett och starta om datorn.
Rengör enheten eller disketten
Se
Rengöra datorn
.
Kontrollera kabelanslutningarna
Kontrollera om det finns program
-
eller maskinvarukonflikter
Kör Dell Diagnostics
OBS!
Eftersom olika filtyper används i olika delar av världen fungerar inte alla dvd
-skivor i alla dvd-spelare.
Ställ in volymen i Windows
l
Klicka på högtalarikonen i det nedre högra hörnet av skärmen.
l
Kontrollera att volymen är på genom att klicka på skjutreglaget och dra det uppåt.
l
Kontrollera att ljudet inte har stängts av genom att klicka i alla rutor som är markerade.
Kontrollera högtalare och bashögtalare (subwoofer)
Se
Problem med ljud och högtalare
.
Sample
This manual is suitable for devices