Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 207 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 207 of 266
Om det är svårt att läsa på bildskärmen
Tillbaka till innehållssidan
Kontrollera kortinställningen —
Starta systeminställningsprogrammet
och kontrollera att alternativet
Primary Video
(primär bild) är korrekt
inställd. Avsluta systeminställningsprogrammet och starta om datorn.
Kör bildskärmens självtest
Närmare information finns i dokumentationen till bildskärmen.
Kontrollera bildskärmsinställningarna
Information om hur du ställer in kontrast och ljusstyrka, avmagnetiserar bildskärmen (Degauss)
och kör bildskärmens självtest finns i dokumentationen till bildskärmen.
Ställ inte subwoofern nära bildskärmen
Om du har en bashögtalare (subwoofer) ska du ställa den minst 60 cm från bildskärmen.
Ställ inte bildskärmen nära externa strömkällor
Fläktar, lysrör, halogenlampor och andra elektriska apparater kan göra så att
skärmbilden ”
fladdrar
.
Sök efter möjliga störningskällor genom att stänga av sådana apparater i närheten.
Ändra bildskärmsinställningarna i Windows
1.
Klicka på
Start
,
Kontrollpanelen
och
Utseende och teman
.
2.
Klicka på
Bildskärm
och sedan på fliken
Inställningar
.
3.
Försök med olika inställningar för
Skärmupplösning
och
Färgkvalitet
.
Sample
This manual is suitable for devices