Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 205 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 205 of 266
Återställa standardinställningar
Problem med seriella och parallella enheter
Fyll i
diagnostikkontrollistan
allt eftersom du utför följande steg.
Problem med ljud och högtalare
Fyll i
diagnostikkontrollistan
allt eftersom du utför följande steg.
Inget ljud från högtalarna
Installera om skrivarens drivrutin
Närmare anvisningar finns i dokumentationen till skrivaren
Så här återställer du standardinställningarna för datorn —
1.
Starta eller starta om datorn.
2.
När
Press <F2> to Enter Setup
(Gå till systeminställningsprogrammet med <F2>) visas längst upp till höger på skärmen trycker du
genast på <F2>.
Om du väntar för länge och Microsoft®
Windows
®
-
logotypen visas, fortsätter du att vänta tills skrivbordet i Windows har aktiverats.
Stäng sedan av datorn via
Start
-
menyn och försök igen.
3.
Välj
Maintenance
(underhåll) under
System Management
(systemhantering) och följ anvisningarna på skärmen.
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
OBS!
Läs ”
Problem med skrivare
om du har problem med en skrivare.
Kontrollera inställningen för tillbehöret
De rekommenderade inställningarna finns i dokumentationen till enheten. Starta sedan
systeminställningsprogrammet och se till att inställningen
Serial Port #1
(seriell port nr 1) (eller
Serial Port #2
(seriell port nr 2) om du har
ett extra serieportkort installerat) eller inställningen
LPT Port Mode
(LPT-
portläge) motsvarar de rekommenderade inställningarna.
Kör Dell Diagnostics
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
OBS!
Volymkontrollen i vissa MP3-
spelare åsidosätter volyminställningarna i Windows. Om du har lyssnat på mp3
-filer kontrollerar du att du inte har
sänkt eller stängt av volymen på spelaren.
Kontrollera anslutningen tilll högtalarna —
Kontrollera att högtalarna är anslutna enligt anvisningarna som medföljer dem. Om du har köpt
ett ljudkort ser du till att högtalarna är anslutna till kortet.
Kontrollera att subwoofern och högtalarna är på
Kontrollera anslutningsanvisningarna som medföljer högtalarna. Om högtalarna har
ett volymreglage justerar du volym, bas eller diskant för att undvika att ljudet förvrängs.
Ställ in volymen i Windows
Klicka eller dubbelklicka på högtalarikonen i skärmens nedre högra hörn. Kontrollera att volymen är
uppskruvad och att ljudet inte är avstängt.
Koppla från eventuella hörlurar
Högtalarna kopplas från automatiskt när ett par hörlurar ansluts till uttaget på frontpanelen.
Testa eluttaget —
Kontrollera att eluttaget fungerar genom att ansluta något annat till det, exempelvis en lampa.
Aktivera digitalt läge
Högtalarna fungerar inte när CD
-
enheten används i analogt läge.
1.
Klicka på
Start
,
Kontrollpanelen
och sedan på
Ljud, tal och ljudenheter
.
2.
Klicka på
Ljud och ljudenheter
.
3.
Klicka på fliken
Maskinvara
.
4.
Dubbelklicka på namnet på CD
-enheten.
5.
Klicka på fliken
Egenskaper
.
Sample
This manual is suitable for devices