Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 201 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 201 of 266
Problem med hårddisken
Problem med tangentbord
Problem med låsningar och programvara
Datorn startar inte
Datorn svarar inte
Avsluta alla andra program
Dataflödet till cd/dvd
-rw-
enheten måste vara obrutet när skivan skrivs. Om flödet avbryts uppstår det fel.
Prova med att stänga alla program innan du skriver till cd/dvd
-rw-spelaren.
Stäng av vänteläget i Windows innan du bränner cd/dvd
-rw-
skivan
Se
Strömhantering
.
Köra diagnostikprogrammet Dell Diagnostics för IDE
-
hårddisk
Dell IDE Hard Drive Diagnostics är ett verktyg som testar och felsöker hårddisken för att diagnosticera problemet.
1.
Starta datorn (om den redan är påslagen, startar du om den).
2.
När
F2 = Setup
visas i skärmens övre högra hörn trycker du på <Ctrl><Alt><d>.
3.
Följ instruktionerna på skärmen.
Kör en diskkontroll
1.
Klicka på
Start
och på
Den här datorn
.
2.
Högerklicka på
Lokal disk C:
.
3.
Klicka på
Egenskaper
.
4.
Klicka på fliken
Verktyg
.
5.
Klicka på
Kontrollera nu
under
Felkontroll
.
6.
Klicka på
Sök efter skadade sektorer och försök att reparera dem
.
7.
Klicka på
Start
.
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
Kontrollera tangentbordskabeln —
l
Kontrollera att tangentbordskabeln är ordentligt ansluten till datorn.
l
Stäng av datorn, anslut tangentbordskabeln igen enligt instruktionerna i
snabbreferensguiden
till din dator och starta sedan om
datorn.
l
Kontrollera att det inte finns några böjda eller brutna stift på kabelns kontakt och att själva kabeln inte är skadad. Räta ut böjda stift.
l
Ta bort eventuella förlängningskablar för tangentbordet och anslut det direkt till datorn.
Kontrollera tangentbordet —
Anslut ett tangentbord som du vet fungerar till datorn och testa med det. Om det nya tangentbordet
fungerar är det gamla skadat.
Kör Dell Diagnostics
Kontrollera om det finns program
-
eller maskinvarukonflikter
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
OBS!
Om du har installerat en unik avbildning på datorn eller om du har installerat om operativsystemet, kör du DSS
-
verktyget. DSS finns på cd
-skivan
Drivers and Utilities
och på webbplatsen
support.dell.com
.
OBS!
Du måste använda Microsoft
®
Windows
®
XP Service Pack 1 eller senare när du installerar om Windows XP.
Kontrollera diagnostiklamporna
Se till att nätkabeln sitter ordentligt i datorn och i eluttaget.
ANMÄRKNING:
Du kan förlora data om du inte kan stänga av datorn på det vanliga sättet via operativsystemet.
Sample
This manual is suitable for devices