Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 2 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 2 of 266
Användarhandbok
Tillbaka till innehållssidan
Avancerade funktioner
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
LegacySelect
LegacySelect Technology Control erbjuder lösningar med komplett, delvis eller inget stöd för äldre versioner, baserat på vanliga plattformar,
hårddiskavbildningar och procedurer i supportavdelningar. Administratören sköter detta via systeminställningarna, Dell OpenManage™ IT Assistant eller Dells
anpassade fabriksintegration.
Med LegacySelect kan administratörer aktivera eller inaktivera kontakter och medieenheter elektroniskt, inklusive seriella kontakter, USB
-kontakter, en
parallellkontakt, en diskettenhet, PCI-platser och en PS/2-
mus. Kontakter och medieenheter som inaktiveras frigör resurser. Du måste starta om datorn för att
ändringarna ska träda i kraft.
Hanterbarhet
Alert Standard Format
ASF är en DMTF
-
hanteringsstandard som specificerar varningsmetoder för något som inträffar ”
innan operativsystemet startas
eller
om operativsystemet
saknas
.
Standarden är utformad för att ge upphov till varningar vid möjliga säkerhets
-
och feltillstånd när operativsystemet är i viloläge eller stängs av. ASF
ersätter tidigare varningstekniker som anger att operativsystem saknas.
Datorn stöder följande varningar och fjärrfunktioner i version 1.03 2.0 av ASF:
Om du vill ha mer information om Dells ASF-
implementering läser du i
ASF User's Guide
(ASF Användarhandbok) och
ASF Administrator's Guide
(ASF
Adminstratörshandbok), som finns på webbplatsen för Dell Support på adressen
support.euro.dell.com
.
Dell OpenManage™ IT Assistant
IT Assistant konfigurerar, hanterar och övervakar datorer och andra enheter i ett företagsnätverk. IT Assistant hanterar tillgångar, konfigurationer, händelser
(varningar) och säkerhet för datorer som är utrustade med standardadministrationsprogram. Det stöder instrumentering som följer SNMP
-, DMI- och CIM-
standarderna.
Dell OpenManage Client Instrumentation, som bygger på DMI och CIM, är tillgängligt för datorn. Om du vill ha information om IT Assistant läser du handboken
Dell OpenManage IT Assistant User's Guide
(Dell OpenManage IT Assistant Användarhandbok) som finns på webbplatsen för Dell Support på adressen
support.euro.dell.com
.
Dell OpenManage Client Instrumentation
Dell OpenManage Client Instrumentation är ett program som gör det möjligt för fjärrhanteringsprogram som IT Assistant att:
l
Komma åt information om datorn, exempelvis hur många processorer den har och vilket operativsystem som körs.
LegacySelect
Hantering
Säkerhet
Lösenordsskydd
Systeminställningsprogrammet
Starta från en USB
-
enhet
Ta bort glömda lösenord
Nollställa CMOS
-
inställningar
Flertrådsteknik
Strömhantering
Varning
Beskrivning
Chassi: Chassiintrång –
fysiskt intrång/chassiintrång –
Loggen om det
fysiska intrånget har tagits bort
Ett datorchassi med chassiintrångsfunktion installerad och aktiverad har
öppnats eller en chassiintrångvarning har åtgärdats.
Processor: Nödavstängning
Processorn är för varm och nätaggregatet har stängts av.
Kylenhet: Allmänt oåterkalleligt fel på fläkten/allmänt oåterkalleligt
fel på fläkten har åtgärdats
Fläktens varvtal ligger utanför angivna gränser eller så har problemet med
vartvtalet åtgärdats.
Temperatur: Allmänt oåterkalleligt problem med temperaturen/allmänt
oåterkalleligt problem med temperaturen har åtgärdats
Datorns temperatur ligger utanför angivna gränser eller problemet med
datorns temperatur har åtgärdats.
Låg batterispänning
Batteriet i datorn har en spänning på 2,2 V eller lägre.
Sample
This manual is suitable for devices