Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 198 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 198 of 266
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Varningar och upplysningar
Förkortningar och akronymer
En fullständig lista över förkortningar och akronymer finns i
Ordlistan
.
Om du har köpt en Dell™ n Series
-
dator gäller inte den information i detta dokument som rör operativsystemet Microsoft
®
Windows
®
.
Informationen i det här dokumentet kan komma att ändras.
©2005 Dell Inc. Med ensamrätt.
All reproduktion utan skriftligt tillstånd från Dell Inc. är
strängt förbjuden.
Varumärken som återfinns i denna text:
Dell
,
DELL
-logotypen,
OptiPlex
,
Inspiron
,
Dimension
,
Latitude
,
Dell Precision
,
DellNet
,
TravelLite
,
Dell OpenManage, PowerVault, Axim
,
PowerEdge
,
PowerConnect
och
PowerApp
är varumärken som tillhör Dell Inc.;
Intel
,
Pentium
och
Celeron
är registrerade varumärken som tillhör Intel Corporation
; Microsoft, MS-DOS
och
Windows
är
registrerade varumärken som tillhör Microsoft Corporation;
IBM
är ett registrerat varumärke som tillhör International Business Machines Corporation;
Bluetooth
är ett varumärke
som tillhör Bluetooth SIG, Inc. och används av Dell Inc. under licens. ENERGY STAR är ett registrerat varumärke som tillhör U.S. Environmental Protection Agency. Som ENERGY
STAR-partner har Dell Inc. fastslagit att produkten uppfyller kraven enligt ENERGY STAR-
riktlinjerna för effektivt energiutnyttjande.
Övriga varumärken i dokumentet kan användas för att hänvisa till dem som gör anspråk på varumärkena eller deras produkter. Dell Inc. frånsäger sig allt ägarintresse av andra
varumärken än sina egna.
Liten dator (small form factor)
Söka efter information
Innan du börjar
Rekommenderade verktyg
Stänga av datorn
Innan du arbetar inuti datorn
Chassiintrångsbrytare
Ta bort chassiintrångsbrytaren
Byta ut chassiintrångsbrytaren
Återställa chassiintrångsdetektorn
Liten dator (small form factor)
Om liten dator (small form factor)
Inuti datorn
Specifikationer för liten dator (small form factor)
Ta bort datorkåpan
I/O
-
panel
Enheter
PCI
-
och PCI
-
expresskort och serieportskort
Processorn
Avancerade funktioner
LegacySelect
Hanterbarhet
Säkerhet
Lösenordsskydd
Systeminställningsprogrammet
Starta från en USB
-
enhet
Ta bort glömda lösenord
Nollställa CMOS
-
inställningar
Flertrådsteknik
Strömhantering
Batteri
Byta ut batteriet
Byta ut moderkortet
Minne
Översikt över DDR2
-
minnen
Adresseringsminne med 4
-
GB
-
konfigurationer
Ta bort minne
Byta ut/Lägga till extraminne
Byta ut datorkåpan
Rengöra datorn
Installera om drivrutiner och operativsystemet
Drivrutiner
Använda Systemåterställning i Microsoft
®
Windows
®
XP
Installera om Microsoft Windows XP
Lösa problem
Batteriproblem
Problem med diskenheter
Problem med tangentbord
Problem med låsningar och programvara
Problem med minne
Problem med mus
Problem med nätverk
Problem med strömförsörjningen
Problem med skrivare
Återställa standardinställningar
Problem med seriella och parallella enheter
Problem med ljud och högtalare
Problem med grafik och bildskärm
Funktioner i Microsoft
®
Windows
®
XP
Överföra information till en ny dator
Användarkonton och snabbt användarbyte
Installera hem
-
och kontorsnätverk
Ordlista
Felsökningsverktyg
Dell Diagnostics
Systemindikatorer
Diagnostikindikatorer
Pipkoder
Felmeddelanden
Lösa program
-
och maskinvaruinkompatibilitet
Få hjälp
Teknisk hjälp
Problem med beställningen
Produktinformation
Returnera produkter för garantireparation eller återbetalning
Innan du ringer
Kontakta Dell
Garanti
OBS!
Kommentarer av den här typen innehåller viktig information som hjälper dig att få ut det mesta av datorn.
ANMÄRKNING:
Här visas information om potentiell skada på maskinvaran eller dataförlust, samt hur du undviker detta.
VARNING:
En varning signalerar risk för skada på egendom eller person, eller livsfara.
Sample
This manual is suitable for devices