Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 194 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 194 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Dell™ OptiPlex™ GX620
Användarhandbok
Nätaggregat
Nätaggregat
1.
Följ procedurerna i "
Innan du börjar
."
2.
Ta bort datorkåpan
.
3.
Om den installerats,
ta bort CD/DVD
-
enheten
.
4.
Om den installerats,
ta bort diskettenheten eller mediekortläsaren
.
5.
Koppla bort likströmskablarna från moderkortet och enheterna.
6.
Ta bort de tre skruvar som håller fast nätaggregatet på baksidan av datorchassit.
7.
Dra nätaggregatet mot framsidan av datorn ungefär 2,5 cm.
8.
Lyft upp och ur nätaggregatet från datorn.
9.
Skjut in det nya nätaggregatet på plats.
10.
Sätt tillbaka de skruvar som håller fast nätaggregatet på baksidan av datorchassit.
11.
Återanslut likströmskablarna på moderkortet och enheterna (se "
Moderkortkomponenter
" för kontaktplaceringar).
12.
Sätt tillbaka diskettenheten eller mediekortläsaren
.
13.
Sätt tillbaka CD/DVD
-
enheten
.
14.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
15.
Anslut växelströmskabeln till nätaggregatets växelströmskontakt.
16.
Anslut datorn och enheterna till elektriska uttag och slå sedan på dem.
Tillbaka till innehållssidan
VARNING!
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du följa säkerhetsinstruktionerna som finns i
Produktinformationsguide
.
ANMÄRKNING:
Förhindra statisk skada i komponenter inuti datorn genom att avlägsna statisk elektricitet från din kropp innan du vidrör någon av
datorns elektroniska komponenter. Det kan du göra genom att vidröra en omålad metallyta på datorchassit.
OBS!
Kom ihåg hur likströmskablarna dras under flikarna i datorramen när du tar bort dem från moderkortet och enheterna. Du måste dra dessa
kablar korrekt när du byter ut dem för att förhindra att de kläms eller pressas ihop.
ANMÄRKNING:
Anslut en nätverkskabel genom att koppla in den till nätverksvägguttaget och koppla sedan in den i datorn.
Sample
This manual is suitable for devices