Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 191 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 191 of 266
5.
Plocka försiktigt bort processorn från sockeln.
Låt frigöringsspaken vara utfälld så att den nya processorn går att sätta i sockeln.
Installera processorn
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Packa upp den nya processorn och var försiktig så att du inte rör vid dess undersida.
3.
Om frigöringsspaken på sockeln inte är helt utfälld fäller du ut den hela vägen.
4.
Rikta in de främre och bakre skårorna på processorn mot de främre och bakre skårorna på sockeln.
5.
Passa in hörnen vid stift 1 på processorn och sockeln mot varandra.
1
mittkåpsspärr
2
processorkåpa
3
processor
4
sockel
5
frigöringsspak
ANMÄRKNING:
Rör inte vid något av stiften i sockeln och låt inget falla ned på dem när du byter ut processorn.
ANMÄRKNING:
Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta på datorns baksida.
ANMÄRKNING:
Rör inte vid något av stiften i sockeln och låt inget falla ned på dem när du byter ut processorn.
ANMÄRKNING:
Du måste placera processorn rätt i sockeln så att varken den eller datorn skadas när du sätter på datorn.
Sample
This manual is suitable for devices