Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 190 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 190 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Processor
Processorn
Ta bort processorn
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Lossa på fästskruven på vardera sidan av kylflänsen.
3.
Vrid kylflänsen uppåt och ta ur den ur datorn.
4.
Öppna processorkåpan genom att flytta frigöringsspaken från mittkåpsspärren på sockeln. Dra sedan spaken bakåt, så att processorn frigörs.
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
ANMÄRKNING:
För att förhindra skador på komponenterna i datorn bör du jorda dig på något sätt innan du rör vid elektroniken i datorn. Du jordar dig
enklast genom att vidröra en omålad metallyta på datorns chassi.
VARNING!
Även om kylflänsen har ett plastskydd kan den bli väldigt varm under normal drift. Se till att den svalnat ordentligt innan du vidrör
den.
1
kylfläns
2
fästskruvar i hölje (2)
ANMÄRKNING:
Om du installerar en uppgradering från Dell av processorn kasserar du den ursprungliga kylflänsen. Om du
inte
installerar en
processoruppgradering från Dell, återanvänder du den ursprungliga kylflänsen när du installerar den nya processorn.
Sample
This manual is suitable for devices