Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 19 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 19 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Innan du börjar
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Rekommenderade verktyg
Stänga av datorn
Innan du arbetar inuti datorn
I det här kapitlet beskrivs hur du tar bort och installerar komponenter i datorn. Om inget annat nämns förutsätter varje procedur följande:
l
Du har utfört stegen i ”
Stänga av datorn
och
Innan du arbetar inuti datorn
.
l
Du har läst säkerhetsinformationen i Dell™
produktinformationsguiden
.
l
Du byter ut en komponent genom att utföra borttagningsproceduren i omvänd ordning.
Rekommenderade verktyg
Procedurerna i detta dokument kan kräva att följande verktyg används:
l
Liten spårskruvmejsel
l
Krysspårmejsel (Phillips)
l
BIOS-
uppdateringsprogram på diskett eller cd
-skiva
Stänga av datorn
1.
Stäng av operativsystemet:
a.
Spara och stäng alla öppna filer, avsluta alla öppna program, klicka på
Start
och sedan på
Stäng av
.
b.
I fönstret
Stäng av datorn
klickar du på
Stäng av
.
Datorn stängs av när operativsystemets avstängningsprocedur är klar.
2.
Kontrollera att datorn och alla anslutna enheter är avstängda. Om datorn och de anslutna enheterna inte stängdes av automatiskt när du stängde av
operativsystemet stänger du av dem nu.
Innan du arbetar inuti datorn
Använd följande säkerhetsanvisningar som hjälp att skydda dig och datorn mot skador.
1.
Stäng av datorn.
2.
Koppla bort alla telefon-
eller telekommunikationskablar från datorn.
ANMÄRKNING:
Undvik att förlora data genom att spara och stänga alla öppna filer och avsluta alla program innan du stänger av datorn.
VARNING!
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
VARNING!
Hantera komponenter och kort varsamt. Rör inte komponenterna eller kontakterna på ett kort. Håll ett kort i dess kanter eller med
hjälp av dess metallmonteringskonsol. Håll alltid komponenten, t ex en processor, i kanterna och aldrig i stiften.
VARNING:
Många reparationer får endast utföras av en certifierad servicetekniker. Du ska endast utföra felsökning och enkla reparationer enligt
vad som godkänns i din produktdokumentation, eller enligt instruktion av service
- och supportteamet online eller per telefon. Skada som orsakas
av servicetekniker som inte är behöriga att utföra service på Dell
-
produkter, täcks inte av garantin. Läs och följ de säkerhetsinstruktioner som
medföljde produkten.
ANMÄRKNING:
Dra i kontakten eller den räfflade öglan, inte i själva kabeln, när du kopplar loss en kabel. Vissa kablar har kontakter med låsflikar. Tryck
i så fall in låsflikarna innan du kopplar ur kabeln. När du drar isär kontaktdon håller du dem korrekt riktade för att undvika att kontaktstiften böjs. Se
även till att båda kontakterna är korrekt inriktade innan du kopplar in kabeln.
ANMÄRKNING:
För att undvika att skada datorn ska du utföra följande åtgärder innan du börjar arbeta i den.
ANMÄRKNING:
Nätverkskablar kopplas först loss från datorn och sedan från nätverksuttaget i väggen.
Sample
This manual is suitable for devices