Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 181 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 181 of 266
Ta bort en hårddisk
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Ta bort datorkåpan
.
3.
Lägg datorn på sidan så att moderkortet hamnar längst ner inuti datorn.
4.
Tryck in de två blå spärrhakarna på vardera sidan av enheten och dra ut enheten ur datorn.
5.
Lyft ut enheten ur datorn och koppla bort dess ström
-
och hårddiskkablar.
6.
Koppla loss ström
-
och hårddiskkabeln från enheten.
Installera en hårddisk
ANMÄRKNING:
Dra inte i enhetskablarna när du ska ta ut enheten ur datorn. Kablar och kontakter kan i så fall skadas.
1
fästflikar (2)
2
hårddisk
1
strömkabel
2
seriell ATA-datakabel
Sample
This manual is suitable for devices