Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 18 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 18 of 266
5.
Ta bort datorkåpan:
l
Ta bort
kåpan på en minitornsdator
.
l
Ta bort
kåpan på en bordsdator
.
l
Ta bort
kåpan på en liten dator (small form factor)
.
l
Ta bort
kåpan på en superliten dator (ultra small form factor)
.
Tillbaka till innehållssidan
VARNING!
Undvik stötar genom att alltid koppla bort datorn från eluttaget innan du tar av kåpan.
ANMÄRKNING:
Jorda dig genom att röra vid en omålad metallyta, exempelvis metallen på datorns baksida, innan du vidrör något inuti datorn. Vidrör då
och då en omålad metallyta för att ta bort eventuell statisk elektricitet som kan skada de interna komponenterna.
Sample
This manual is suitable for devices