Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 178 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 178 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Ta bort datorkåpan
Ta bort datorkåpan
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Om du har monterat ett hänglås i hänglåsringen på datorns baksida, avlägsnar du detta.
3.
Leta upp kåpans spärrhake som visas på bilden. Skjut därefter spärrhaken bakåt och lyft upp kåpan.
4.
Fatta tag i datorkåpans båda sidor och fäll upp den med de undre gångjärnen som hävstångspunkter.
5.
Ta bort kåpan från gångjärnstapparna och ställ undan den på ett mjukt underlag där den inte kan repas.
Tillbaka till innehållssidan
VARNING!
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
VARNING!
Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från eluttaget innan du tar av datorkåpan.
ANMÄRKNING:
Kontrollera att kåpan går att ha öppen. Åtminstone 30 centimeter behöver vara fritt.
1
säkerhetskabeluttag
2
kåpans spärrhake
3
datorkåpa
Sample
This manual is suitable for devices