Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 177 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 177 of 266
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Tryck försiktigt på hållarspakens frigöringsflik.
3.
Plocka bort eventuell täckbricka.
4.
Sätt serieportskortet i kontakten och tryck bestämt nedåt. Kontrollera att kortet sitter ordentligt på plats i kontakten.
5.
Tryck försiktigt ner hållarspaken så att kortfästet säkras på plats.
6.
Anslut kortkabeln till serieportskortets kontakt (SER2) på moderkortet.
7.
Anslut alla kablar som ska anslutas till serieportskortet.
8.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
Ta bort ett serieportskort
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Tryck försiktig på hållarspakens frigöringsflik.
3.
Koppla vid behov loss kablar som är anslutna till kortet.
4.
Fatta tag i övre hörnet på serieportskortets fäste och dra försiktigt loss det från kontakten.
5.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
Tillbaka till innehållssidan
OBS!
Information om hur man konfigurerar serieportskortet, gör interna kopplingar eller anpassar det till datorn finns i dokumentationen som medföljde
kortet.
ANMÄRKNING:
Dra inte kablar över eller bakom installerade kort. Kablar som dras över korten kan göra att datorkåpan inte går att stänga eller orsaka
skada på utrustningen.
OBS!
Information om kabelanslutningar finns i dokumentationen som medföljde serieportskortet.
Sample
This manual is suitable for devices