Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 174 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 174 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
PCI
-
och PCI Express
-
kort och serieportskort
PCI- och PCI Express-kort och serieportskort
Din Dell™
-
dator har funktion för ett seriellt kort och har följande kontakter för PCI Express
-kort.
l
En kortplats för
PCI Express x16
-
kort
l
En kortplats för
PCI Express x1
-
kort
PCI Express-kort
Datorn stöder ett PCI Express x16
-kort och ett PCI Express x1-kort.
Om du installerar eller byter ut ett PCI Express-
kort följer du procedurerna i nästa avsnitt. Om du tar bort kortet men inte byter ut det mot ett nytt kort ska du
läsa ”
Ta bort ett PCI Express
-
kort
.
Om ett kort ska byta ut måste drivrutinen för befintligt kort avinstalleras. Instruktioner finns i dokumentationen som medföljde kortet.
Installera ett PCI Express-kort
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Tryck försiktigt på korthållarspärrens frigöringsflik från insidan för att öppna spärren. Spärren stannar kvar i öppet läge.
3.
Ta bort korthållarmekanismen:
a.
Sätt tummen på korthållarmekanismens ovansida och fatta tag i dess undersida med fingrarna.
b.
Med den andra handen trycker du försiktigt ihop korthållarmekanismens sidor så att den lossnar från flikspåren som håller den på plats.
c.
Vrid korthållarmekanismen uppåt för att lossa den från de två flikspåren.
4.
Om du installerar ett nytt kort skapar du en kortplatsöppning genom att ta bort täckbrickan. Fortsätt därefter med
steg 6
.
5.
Om du byter ut ett kort som redan är installerat i datorn, tar du bort kortet.
Om det behövs kopplar du bort alla kablar som är anslutna till kortet. Om kortet har en korthållarstång tar du bort den. Dra försiktigt i låsfliken, fatta tag
i kortets övre hörn och dra det försiktigt ut ur dess kontakt.
VARNING!
Innan du börjar bör du följa säkerhetsanvisningarna i
produktinformationsguiden
.
ANMÄRKNING:
För att förhindra skador på komponenterna i datorn bör du jorda dig på något sätt innan du rör vid elektroniken i datorn. Du jordar dig
enklast genom att vidröra en omålad metallyta på datorns chassi.
OBS!
I Dell-
datorn används bara PCI
- och PCI Express-platser. ISA-
kort stöds inte.
1
PCI Express x16-kort
3
PCI Express x1-kort
2
PCI Express x16-kortplats
4
PCI Express x1-kortplats
Sample
This manual is suitable for devices