Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 169 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 169 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Liten dator (small form factor)
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Om liten dator (small form factor)
Inuti datorn
Om liten dator (small form factor)
Framsida
1
USB 2.0-portar (2)
Använd USB
-
portarna på framsidan för enheter som du ansluter
ibland, t ex styrspakar eller kameror eller för startbara USB
-enheter
(mer information om hur du startar från en USB
-enhet finns i
Systeminställningsprogrammet
).
Använd USB
-
portarna på baksidan för enheter som alltid är
anslutna, t ex skrivare eller tangentbord.
2
strömbrytare
Tryck på den här knappen om du vill starta datorn.
ANMÄRKNING:
Undvik förlora data genom att inte stänga av
datorn med strömbrytaren nedtryckt i 6 sekunder eller längre.
Stäng i stället av datorn med avstängningsfunktionen i
operativsystemet.
ANMÄRKNING:
Om operativsystemet har ACPI-aktiverats kommer
datorn när du trycker på strömbrytaren, att stängas av med
avstängningsfunktionen i operativsystemet.
3
Dell-
märke
Märket kan vridas så att det passar datorns ställning. Om du vill
vrida det sätter fingarna på märkets kanter, trycker ordentligt och
vrider. Du kan även vrida märket med hjälp av spåret undertill på
märket.
4
Nätverksindikator
Indikerar att ett lokalt nätverk är anslutet.
5
diagnostiklampor
Använd indikatorerna när du felsöker problem med datorn. Utnyttja
då diagnostikkoden. Mer information finns i ”
Diagnostiklampor
.
6
indikator för
hårddiskaktivitet
Den här lampan blinkar när hårddisken arbetar.
7
strömlampa
Tänds och blinkar eller lyser för att ange olika driftlägen:
l
Avstängd —
Datorn är avstängd.
l
Fast grönt sken —
Datorn fungerar normalt.
l
Blinkande grönt sken —
Datorn är i energisparläge.
l
Blinkande eller fast gult sken
Se
Problem med ström
.
Om du vill avbryta energisparläget trycker du på strömbrytaren eller
använder tangentbordet eller musen om de har angetts vara
uppvakningsenheter i Enhetshanteraren i Windows. Mer
information om vilolägen och hur du går ur ett energisparläge finns i
Strömhantering
.
Avsnittet
Diagonstiklampor
innehåller en beskrivning av olika
indikatorlägen, som du kan använda för att felsöka problem med
datorn.
8
hörlurskontakt
Du kan ansluta hörlurar och de flesta sorters högtalare till
hörlurskontakten.
9
mikrofonkontakt
Anslut en mikrofon till mikrofonkontakten.
Sample
This manual is suitable for devices