Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 16 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 16 of 266
1.
Sätt i det nya systembatteriet.
a.
Stöd batterikontakten genom att trycka nedåt på den positiva änden av kontakten.
b.
Håll batteriet med ”
+
uppåt och för in det under låsflikarna på den positiva sidan av kontakten.
c.
Tryck batteriet rakt ned i kontakten tills det kläms på plats.
2.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
3.
Starta systeminställningsprogrammet
och återställ inställningarna som du säkerhetskopierade i steg 1.
4.
Kassera det gamla batteriet enligt anvisningarna i
produktinformationsguiden
.
Tillbaka till innehållssidan
1
systembatteri
2
positiv sida av batterikontakt
3
batterisockelsflik
4
batterisockel
ANMÄRKNING:
Undvik att skada batterikontakten genom att hålla fast kontakten ordentligt när du tar bort batteriet.
Sample
This manual is suitable for devices