Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 159 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 159 of 266
6.
Sätt i processorn försiktigt i sockeln och se till att den sitter i ordentligt.
7.
När processorn sitter ordentligt i sockeln stänger du processorkåpan.
Se till att fliken på processorkåpan sitter under mittspärren för kåpan på sockeln.
8.
Vrid sockelns frigöringsspak bakåt mot sockeln och kläm fast processorn med den.
Om du installerar en processor som du har fått från Dell skickar du tillbaka den gamla till Dell i samma paket som den nya anlände i.
9.
Installera kylflänsen:
a.
Sätt tillbaka kylflänsen på dess fäste.
b.
Vrid kylflänsen mot moderkortet och dra åt de två fästskruvarna.
1
processorkåpa
6
frigöringsspak
2
flik
7
främre justeringsskåra
3
processor
8
indikation om var stift 1 befinner sig på sockeln och processorn
4
processorsockel
9
bakre justeringsskåra
5
mittkåpsspärr
ANMÄRKNING:
Undvik skador genom att se till att processorn riktas in rätt mot sockeln och ta inte i för mycket när du installerar processorn.
ANMÄRKNING:
Om du
inte
installerar en processoruppgradering från Dell, återanvänder du den ursprungliga kylflänsen när du byter ut processorn.
ANMÄRKNING:
Se till att kylflänsen sitter fast ordenligt.
Sample
This manual is suitable for devices