Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 152 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 152 of 266
Installera en hårddisk
1.
Kontrollera i dokumentationen att enheten är rätt konfigurerad för datorn.
2.
Packa upp den nya hårddisken och förbered den för installation.
3.
Om det inte finns en plasthållare på den nya hårddisken, snäpper du av plasthållaren som sitter på den befintliga hårddisken.
4.
Snäpp fast hållaren på den nya enheten.
1
fästhakar (2)
2
hårddisk
ANMÄRKNING:
Undvik att ställa hårddisken på hårda underlag, eftersom det kan skada den. Placera den istället på t.ex. en skumgummiyta, som ger
tillräckligt med stöd.
1
hårddisk
2
spärrhakar (2)
3
plasthårddiskhållare
Sample
This manual is suitable for devices