Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 151 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 151 of 266
6.
Sätt tillbaka cd/dvd
-
enheten
.
7.
Kontrollera alla kabelanslutningar och vik undan kablarna så att luftflöde för fläkten och kylluftsintagen inte blockeras.
8.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
9.
Starta systeminställningsprogrammet
och aktivera den nya diskettenheten med alternativet
Diskette Drive
(diskettenhet).
10.
Kontrollera att datorn fungerar korrekt genom att köra
Dell Diagnostics
.
Hårddisk
1.
Om du byter ut en hårddisk med data som du vill behålla säkerhetskopierar du dina filer innan du börjar med den här proceduren.
2.
Kontrollera i dokumentationen att enheten är rätt konfigurerad för datorn.
Ta bort en hårddisk
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Ta ut cd/dvd
-
enheten
ur facket och sätt den försiktigt åt sidan.
3.
Ta ut diskettenheten
ur facket och sätt den försiktigt åt sidan.
4.
Tryck på plastspärrhakarna på vardera sidan av enheten och skjut enheten mot datorns baksida.
5.
Lyft ut enheten ur datorn och koppla loss enhetens ström
-
och hårddiskkablar.
1
strömkabel
2
kortplatsens verifikationsnummer
VARNING!
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
VARNING!
Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från eluttaget innan du tar av datorkåpan.
ANMÄRKNING:
Undvik att ställa hårddisken på hårda underlag, eftersom det kan skada den. Placera den istället på t.ex. en skumgummiyta, som ger
tillräckligt med stöd.
OBS!
Du behöver inte koppla loss kablarna till cd/dvd
-
enheten och diskettenheten eftersom de inte behöver plockas bort helt.
ANMÄRKNING:
Dra inte i enhetens kablar när du ska ta ut den ur datorn. Kablar och kontakter kan i så fall skadas.
Sample
This manual is suitable for devices