Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 150 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 150 of 266
4.
Koppla loss ström
-
och datakablarna från diskettenhetens baksida.
Installera en diskettenhet
1.
Om du installerar en ny enhet:
a.
Använd en liten spårmejsel och bänd försiktigt bort insatsen från enhetspanelinsatsens baksida.
b.
Skruva bort de fyra ansatsskruvarna på enhetspanelinsatsen.
2.
Om du byter ut en befintlig enhet:
Skruva bort de fyra ansatsskruvarna på den befintliga enheten.
3.
Sätt i de fyra ansatsskruvarna i sidan på den nya diskettenheten och dra åt dem.
4.
Anslut ström
- och datakablarna till diskettenheten.
5.
Passa in ansatsskruvarna med skruvspåren och skjut försiktigt in enheten i facket tills den klickar på plats.
1
enhetens spärrhake
2
diskettenhet
Sample
This manual is suitable for devices