Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 149 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 149 of 266
4.
Anslut ström
- och datakablarna till enheten.
5.
Passa in ansatsskruvarna med skruvspåren och skjut försiktigt in enheten i facket tills den klickar på plats.
6.
Kontrollera alla kabelanslutningar och vik undan kablarna så att luftflöde för fläkten och kylluftsintagen inte blockeras.
7.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
8.
Uppdatera konfigurationen genom att ange ett lämpligt alternativ för
Drive
(enhet) (
0
eller
1
) under
Drives
(enheter). Mer information finns i
Systeminställningsprogrammet
.
9.
Kontrollera att datorn fungerar korrekt genom att köra
Dell Diagnostics
.
Diskettenhet
Ta bort en diskettenhet
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Plocka bort cd/dvd
-
enheten
och lägg den försiktigt åt sidan.
3.
Dra upp enhetens spärrhake och skjut diskettenheten mot datorns baksida. Lyft sedan upp den och ta ur den ur datorn.
VARNING!
Innan du utför någon av åtgärderna i det här avsnittet ska du läsa igenom och följa säkerhetsinstruktionerna i
produktinformationsguiden
.
VARNING!
Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från eluttaget innan du tar av datorkåpan.
OBS!
Du behöver inte koppla loss kablarna till cd/dvd
-
enheten eftersom den inte behöver plockas bort helt.
ANMÄRKNING:
Dra inte i enhetens kablar när du ska ta ut den ur datorn. Kablar och kontakter kan i så fall skadas.
Sample
This manual is suitable for devices