Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 146 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 146 of 266
Tillbaka till innehållssidan
Användarhandbok för Dell™ OptiPlex™ GX620
Enheter
Enheter
Datorn stöder följande:
l
En seriell ATA-
hårddisk
l
En extra ATA-
hårddisk
l
En extra diskettenhet
l
En extra cd- eller dvd-spelare
Allmänna installationsriktlinjer
Anslut cd/dvd-
spelare till kontakten som är märkt ”
IDE
på moderkortet. Seriella ATA
-
hårddiskar ska anslutas till kontakterna ”
SATA0
eller
SATA2
moderkortet
.
Ansluta kablar till enheter
När du installerar en enhet ansluter du två kablar —
en likströmkabeln och en datakabel—
till baksidan av enheten och till moderkortet.
Enhetskontakter
1
cd/dvd-spelare
2
diskettenhet
3
hårddisk
IDE-enhetskontakt
Seriell ATA-kontakt
Sample
This manual is suitable for devices