Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 144 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 144 of 266
3.
Tryck på fliken för att fälla upp korthållarspärren.
4.
Koppla loss kabeln mellan kortet och moderkortskontakten (SER2).
5.
Fatta tag i serieportskortets hörn och dra försiktig loss det från kortplatsen.
6.
Om du tar bort adaptern permanent sätter du i en täckbricka i den tomma kortplatsöppningen.
7.
Fäll ner riser
-
kortshållarspärren och tryck den på plats.
8.
Sätt tillbaka riser
-
kortshållaren:
a.
Passa in flikarna på riser
-
kortshållarens sida med skårorna på datorns sida och skjut ner riser
-
kortshållaren på plats.
b.
Kontrollera att riser-
korten sitter ordentligt i kontakterna på moderkortet.
9.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
10.
Avinstallera kortets drivrutin. Instruktioner finns i dokumentationen som medföljde kortet.
Tillbaka till innehållssidan
1
riser-
kortshållare
2
handtag
3
riser-kort (2)
OBS!
Det är nödvändigt att sätta i täckbrickor i tomma kortplatsöppningar för att datorn ska vara certifierad av FCC. Täckbrickan håller även damm och
smuts borta från datorn.
Sample
This manual is suitable for devices