Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 142 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 142 of 266
4.
Sätt serieportskortet i kontakten och tryck bestämt nedåt. Kontrollera att kortet sitter ordentligt i kortplatsen.
5.
Tryck försiktigt på korthållarspärren för att säkra kortfästet.
6.
Anslut kortkabeln till kontakten för serieportskort (SER2) på
moderkortet
.
7.
Anslut alla kablar som ska anslutas till serieportskortet.
8.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
Ta bort en serieportskort
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Tryck försiktigt på frigöringsfliken på korthållarspärren.
3.
Koppla loss kabeln mellan kortet och moderkortet.
4.
Fatta tag i övre hörnet på serieportskortets fäste och dra försiktigt loss det från kontakten.
5.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
Installera ett serieportskort i riser-
kortshållaren
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Ta bort riser-
kortshållaren:
a.
Kontrollera kablar som är anslutna till kort via bakpanelens öppningar. Koppla loss alla kablar som inte når riser
-
kortshållaren när de tagits bort
från datorn.
b.
Fatta tag i handtaget och lyft försiktigt ut riser
-
kortshållaren ur datorn.
ANMÄRKNING:
Dra inte kortkablarna över eller bakom korten. Kablar som dras över korten kan göra att datorkåpan inte går att stänga eller orsaka
skada på utrustningen.
1
korthållarspärr
2
frigöringsflik
3
serieportskortfäste
4
kontakt för serieportskort
5
moderkortskontakt för serieportskort (SER2)
OBS!
Information om kabelanslutningar finns i dokumentationen som medföljde serieportskortet.
Sample
This manual is suitable for devices