Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 140 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 140 of 266
6.
Släpp kortspaken och säkerställ att låsfliken passar i spåret på kortets framsida.
7.
Säkra kortet genom att fälla ner spärren på baksidan.
8.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
9.
Om du installerade ett ljudkort:
a.
Starta systeminställningsprogrammet
, välj
Audio Controller
(styrenhet för ljud) och ändra inställningen till
Off
(av).
b.
Anslut de externa ljudenheterna till ljudkortets kontakter. Anslut inte externa ljudenheter till mikrofonen, högtalare/hörlurar eller kontaktingångar
på bakpanelen.
10.
Om du har installerat ett nätverkskort och vill stänga av det inbyggda:
a.
Starta systeminställningsprogrammet
, välj
Network Controller
(styrenhet för nätverk) och ändra inställningen till
Off
(av).
b.
Anslut nätverkskabeln till uttaget på nätverkskortet. Anslut den inte till den inbyggda nätverksporten på datorns baksida.
11.
Installera de drivrutiner som behövs enligt beskrivningen i dokumentationen för kortet.
Ta bort ett PCI Express x16-kort
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Om det behövs kopplar du bort alla kablar som är anslutna till kortet.
3.
Tryck på spaken med tummen tills låsfliken frigörs.
4.
Håll spaken nedtryckt och dra ut kortet ur kontakten.
1
korrekt isatt kort
2
inte korrekt isatt kort
3
fäste på plats
4
fäste placerad utanför platsen
Sample
This manual is suitable for devices