Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 139 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 139 of 266
11.
Om du tog bort ett ljudkort:
a.
Starta systeminställningsprogrammet
, välj
Audio Controller
(styrenhet för ljud) och ändra inställningen till
On
(på).
b.
Anslut externa ljudenheter till ljudkontakterna på datorns bakpanel.
12.
Om du tog bort ett nätverkskort:
a.
Starta systeminställningsprogrammet
, välj
Network Controller
(styrenhet för nätverk) och ändra inställningen till
Off
(av).
b.
Anslut nätverkskabeln till den inbyggda nätverksporten på datorns baksida.
PCI Express-kort
Datorn har funktion för ett PCI Express x16
-
lågprofilskort.
Om du installerar eller byter ut ett PCI Express x16-kort, se
Installera ett PCI Express x16
-
kort
.
Om du tar bort kortet i stället, se ”
Ta bort ett PCI Express
x16
-
kort
.
Om du byter ut någon typ av PCI Express
-
kort, tar du bort den aktuella drivrutinen för kortet från operativsystemet. Information finns i dokumentationen som
medföljde kortet.
Installera PCI Express x16-kort
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Ta bort det befintliga PCI Express x16-kortet om det ska bytas mot ett nytt:
a.
Tryck på spaken med tummen tills låsfliken frigörs.
b.
Håll spaken nedtryckt och dra ut kortet ur kontakten.
3.
Förbered kortet för installation.
4.
Tryck kortspaken bort från kontakten och sätt i det nya kortet.
5.
Tryck ner bestämt. Se till att kortet sitter ordentligt på plats.
1
PCI Express x16-kort
2
spak
3
låsspringa (inte alla kort)
4
låsflik
5
PCI Express x16-kortkontakt
OBS!
Information om hur man konfigurerar kortet, gör interna kopplingar eller anpassar det till datorn finns i dokumentationen som medföljde kortet.
VARNING!
En del nätverkskort startar datorn automatiskt när de ansluts till ett nätverk. Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från
eluttaget innan du installerar ett kort.
Sample
This manual is suitable for devices