Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 138 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 138 of 266
3.
Tryck på fliken för att fälla upp korthållarspärren.
4.
Om det behövs kopplar du bort alla kablar som är anslutna till kortet.
5.
Fatta tag i kortets övre hörn och dra försiktigt loss det från anslutningen.
6.
Om du tar bort kortet för gott installerar du en täckbricka i den tomma kortöppningen.
Kontakta Dell
om du behöver en täckbricka.
7.
Fäll ner korthållarspärren och tryck den på plats.
8.
Sätt tillbaka riser
-
kortshållaren:
a.
Passa in flikarna på riser
-
kortshållarens sida med skårorna på datorns sida och skjut ner riser
-
kortshållaren på plats.
b.
Kontrollera att riser-
korten sitter ordentligt i kontakterna på moderkortet.
9.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
10.
Avinstallera kortets drivrutin. Instruktioner finns i dokumentationen som medföljde kortet.
1
riser-
kortshållare
2
handtag
OBS!
Det är nödvändigt att sätta i täckbrickor i tomma kortplatsöppningar för att datorn ska vara certifierad av FCC. Täckbrickan håller även damm och
smuts borta från datorn.
1
riser-
kortshållare
3
riser-kort (2)
2
kortplatser
4
moderkortskontakter (2)
Sample
This manual is suitable for devices