Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 137 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 137 of 266
8.
Fäll ner korthållarspärren och tryck fast den på plats så att korten i datorn säkras.
9.
Byta ut riser-
kortshållaren:
a.
Passa in flikarna på riser
-
kortshållarens sida med skårorna på datorns sida och skjut ner riser
-
kortshållaren på plats.
b.
Kontrollera att riser-
korten sitter ordentligt i kontakterna på moderkortet.
10.
Anslut de kablar som du tog bort i
steg 3
igen.
11.
Anslut de kablar som kortet kräver.
12.
Sätt tillbaka datorkåpan
.
13.
Gör så här om du har installerat ett ljudkort:
a.
Starta systeminställningsprogrammet
, välj
Audio Controller
(styrenhet för ljud) och ändra inställningen till
Off
(av).
b.
Anslut de externa ljudenheterna till ljudkortets kontakter. Anslut inte externa ljudenheter till mikrofonen, högtalare/hörlurar eller kontaktingångar
på bakpanelen.
14.
Om du har installerat ett nätverkskort och vill stänga av det inbyggda:
a.
Starta systeminställningsprogrammet
, välj
Network Controller
(styrenhet för nätverk) och ändra inställningen till
Off
(av).
b.
Anslut nätverkskabeln till uttaget på nätverkskortet. Anslut den inte till den inbyggda nätverksporten på datorns baksida.
15.
Installera de drivrutiner som behövs enligt beskrivningen i dokumentationen för kortet.
Ta bort ett PCI-
kort från riser
-
kortshållaren
1.
Följ anvisningarna i ”
Innan du börjar
.
2.
Ta bort riser-
kortshållaren:
a.
Kontrollera kablar som är anslutna till kort via bakpanelens öppningar. Koppla loss alla kablar som inte når riser
-
kortshållaren när de tagits bort
från datorn.
b.
Fatta tag i handtaget och lyft försiktigt ut riser
-
kortshållaren ur datorn.
1
riser-
kortshållare
3
riser-kort (2)
2
kortplatser
4
moderkortskontakter (2)
ANMÄRKNING:
Dra inte kortkablarna över eller bakom korten. Kablar som dras över korten kan göra att datorkåpan inte går att stänga eller orsaka
skada på utrustningen.
Sample
This manual is suitable for devices