Dell OptiPlex GX620 user manual download (Page 136 of 266)

Languages: Swedish
Pages:266
You can view the full version and download it in PDF format.
Page 136 of 266
4.
Om du installerar ett nytt kort skapar du en tom kortplatsöppning genom att ta bort täckbrickan.
Om du byter ut ett kort som redan är installerat i datorn, tar du bort kortet. Om det behövs kopplar du bort alla kablar som är anslutna till kortet. Fatta
tag i kortets hörn och dra försiktigt loss det från kontakten.
5.
Förbered det nya kortet för installation.
6.
Tryck på frigöringsfliken för att fälla upp korthållarspärren.
7.
Sätt i kortet ordentligt i kortkontakten i riser
-
kortshållaren.
1
riser-
kortshållare
2
handtag
OBS!
Information om hur man konfigurerar kortet, gör interna kopplingar eller anpassar det till datorn finns i dokumentationen som medföljde kortet.
VARNING!
En del nätverkskort startar datorn automatiskt när de ansluts till ett nätverk. Undvik elstötar genom att alltid koppla bort datorn från
eluttaget innan du installerar ett kort.
1
frigöringsflik
4
kortkontakt
2
korthållarspärr
5
kortplatskontakt
3
kort
Sample
This manual is suitable for devices